APP002 – Co to są czasy, ile ich jest i wprowadzenie do czasu Present Continuous

A więc wiemy, że czasów jest 12 🙂

Tabelka ze wszystkimi czasami poniżej (pdf otworzy się w nowej karcie)

tabelka czasy pdf

past present future
simple past simple present simple future simple
continuous past continuous present continuous future continuous
perfect past perfect present perfect future perfect
perfect continuous past perfect continuous present perfect continuous future perfect continuous

Odmiana “to be” – jeśli ktoś zapomni:

oznajmujące pytania przeczenia
I am am I? I am not
you are are you? you are not
he is is he? he is not
she is is she? she is not
it is is it? it is not
we are are we? awe are not
they are are they? they are not

Skróty przy przeczeniach:

He’s not, albo He isn’t.
We’re not, albo We aren’t.
She’s not, albo She isn’t.

Zdania, które pojawiły się w podcascie:

_____On nie jest zbyt bystry, prawda? Pokaż

   He’s not very clever, is he? 

   Are you serious? 

   Is it one of yours? 

  Nie jesteśmy na dobrym pasie. Pokaż

   We’re not in the right lane.

   Where are you? 

   Who is it?

   They aren.’t very easy.

  Czy to twója pierwszy dzień? Pokaż

   Is it your first day?

  Na pewno nie najlepszy. Pokaż

   It’s not my best one for sure. 

  To twoja ostatnia szansa. Pokaż

   It’s your last chance. 

  Dlaczego to tu ciągle jest? Pokaż

   Why is it still here?

  Dzieci są w ogrodzie. Pokaż

   The children are in the garden.

   She’s at work.

  Czas Present Continuous:

  Kontekst teraz

  Oni czekają na zewnątrz w deszczu. Pokaż

  They are waiting outside in the rain. 

  Are you listening to me? 

  Czy on sobie dobrze radzi? Pokaż

  Is she doing OK? 

  You are pulling my leg. Pokaż

  Nabierasz mnie. 

  Czy to w ogóle działa? Pokaż

  Is it even working? 

  Próbuję posprzątać mój pokój. Pokaż

  I’m trying to clean my room.

  She is doing it again.

  What is she doing?

  Piszę teraz maile. Proszę nie przeszkadzaj. Pokaż

   I’m writing emalis now. Please don’t disturb.

  Próbujemy to naprawić. Pokaż

   We’re trying to fix it.

  Oni nie mieszkają w tym hotelu.  Pokaż

  They’re not staying in this hotel.

  Popełniasz bardzo duży błąd. Pokaż

   You’re making a huge mistake.

  Przepraszam nie mogę rozmawiać, robię teraz zakupy. Pokaż

   Sorry, can’t talk now. I’m doing shopping.

  Kontekst stanów tymczasowych:

  Pracuję w tym tygodniu od dziesiątej do szóstej, bo mój kolega z pracy jest na chorobowym. Pokaż

    I’m working from ten to six this week, because one of my colleagues is ill. 

  Uczę się hiszpańskiego, bo jedziemy na wakacje do Hiszpanii. Pokaż

   I’m learning Spanish, because we’re going to Spain for holidays.

  Kontekst irytacji

  Ten samochód ciągle sie psuje. Pokaż

   This car is always breaking down.

  On zawsze mnie powstrzymuje. Pokaż

   He’s always holding me back.

  Sally zawsze narzeka. Pokaż

   Sally is always complaining.

  Kontekst najbliższej przyszłości:

  Jutro o pierwszem mam lunch z Kate. Pokaż

   Tomorrow at 1 pm I’m having lunch with Kate. 

  Dziś po pracy myję samochód. Pokaż

   Today after work I’m going shopping.

  Oni lecą do Berlina jutro rano. Pokaż

   They are flying to Berlin tomorrow morning.

   She’s not coming.

   We’re not going there. 

  Oni zapraszają Nataszę. Pokaż

   They are inviting Natasha.

  Kontekst zachowania w danej chwili: słówko being

  Ona zachowuje się w niegrzeczny sposób. Pokaż

   She is being rude.

  On zachowuje się protekcjonalnie. Pokaż

   He is being condescending. 

  Zdania dodatkowe:

  Czekam na dole. Pokaż

   I’m waiting downstairs.

  Jedziemy do Londynu w przyszłym tygodniu. Pokaż

  We’re going to London next week.

  Are you doing it together?

  Nie czekam już dłużej.  Pokaż

  I’m not waiting any longer.

  Jesteście zadowoleni? Pokaż

  Are you happy?

  Poczekaj na Jane, ona parkuje samochód. Pokaż

  Wait for Jane. She’s parking the car.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *